Digitalt - Utbud -22

Fånga mottagarens intresse och få de att agera här och nu. För att lyckas gäller det att vara tydlig i sin kommunikation och samtidigt nyttja mediets möjligheter. En svår balansgång, men när du lyckas kan det bli riktigt bra.

1 2 3 7