Röda Tråden

Kommunicera med dina kunder i flera kanaler. I denna tävlingsklass bedöms hur du använder olika mediers styrkor för att ge maximal effekt på din annonsering. Under 14 dagar genomför du en kampanj som kan innehålla både print och digitalt. Juryn bedömer kreativitet, copy, bildspråk och givetvis din förmåga att behålla den röda tråden genom alla annonser

1 2 3 4 5